Vergunning begraafplaatsbegraafplaatsen in België

Iedere begraafplaats stelt eisen aan de afmetingen van grafzerken, grafmonumenten en urnengraven.

Eisen aan grafzerken

De wet stelt geen eisen aan grafzerken. In een verordening of reglement stelt de begraafplaats meestal wel eisen, bijvoorbeeld aan het materiaalgebruik, de afmeting, de fundering e.d. Na jarenlang strenge regels gehanteerd te hebben ten aanzien van hoogte, dikte en zelfs materiaalgebruik van grafzerken, worden de regels steeds vrijer.

Ondanks dat er steeds meer mag en mogelijk is, blijven de begraafplaatsen eisen stellen aan een grafzerk. Per begraafplaats is dit verschillend. U moet dus rekening houden met deze voorwaarden en er voor zorgen dat het ontwerp van uw grafzerk hier binnen valt.

vergunning begraafplaats belgie Den Hollandsche gedenktekens

Vergunningaanvraag en vergunning kosten

wij verzorgen de aanvraag, eventueel met technische tekeningen

Vergunningaanvraag

Om de regels die gesteld worden na te leven, moet er een vergunning aangevraagd worden, voordat een grafzerk geplaatst mag worden.

Den Hollandsche zorgt ervoor dat de aanvraag van de vergunning, met de gewenste technische tekening, kosteloos voor u wordt ingediend.

Vergunningkosten

Ondanks dat wij de vergunningaanvraag gratis voor u regelen, kunt u toch te maken krijgen met kosten voor de vergunning. Sommige begraafplaatsen rekenen kosten voor het beoordelen van de vergunningaanvraag.

Deze kosten zijn per gemeente een vast bedrag per soort monument en variëren van € 10 tot € 50,-. De vergunningskosten moeten vóór het plaatsen van de grafzerk aan de begraafplaats betaald zijn.

Het graf

Het graf is de plaats van de herinnering. Een plekje waar verdriet beleefd en verwerkt kan worden. Rituelen en symbolen geven mensen een steunpunt. Vooral waar alleen nog maar de herinnering leeft. Een passende grafzerk slaagt erin de identiteit van de overledene te bewaren. De herinnering aan hem of haar in stand te houden. Om ondanks de dood in contact te blijven. Het troostende van een artistiek ontwerp ligt in de uitdrukkingskracht en de relatie met de persoonlijkheid van de overledene.

vergunning begraafplaat belgie persoonlijke grafzerken
vergunning begraafplaat belgie persoonlijke grafzerken
vergunning begraafplaat belgie persoonlijke grafzerken